Stichting Simba Nature Protection and Education Foundation

We are the voice of wildlife. They can’t speak for themselves.

Board members

None of these board members receives any compensation.

Ali Reza Osanlou

Treasurer (Engineer)

Marjan van der Schaaf

Founder & President (M.A., L.L.M.)

Fahimeh Ghajargir

Registrar

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Voorwaarden ANBI

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Daarnaast kunnen ANBI’s aangewezen worden als culturele ANBI.

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI?

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
 • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.
U werkt als vrijwilliger voor een ANBI

Doet u vrijwilligerswerk voor een (culturele) ANBI? Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag u een bedrag aftrekken als een gewone gift. Daarbij is van belang of u een vergoeding kunt krijgen voor het werk dat u verricht.

U kunt een vrijwilligersvergoeding krijgen

Kunt u van een (culturele) ANBI een vrijwilligersvergoeding krijgen, maar ziet u hiervan af? Dan mag u het bedrag van deze vergoeding aftrekken als gewone gift. U moet dan wel kunnen aantonen dat u en de instelling aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De Belastingdienst heeft de instelling aangewezen als ANBI of culturele ANBI.
 • De instelling heeft een verklaring afgegeven dat u zich hebt ingezet als vrijwilliger.
 • De (culturele) ANBI heeft een regeling getroffen waardoor u in aanmerking komt voor een vergoeding.
 • De financiële situatie van de (culturele) ANBI is zo dat zij de vergoeding ook kan uitbetalen.
 • De (culturele) ANBI heeft de bedoeling om de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen.
 • U moet zelf kunnen bepalen dat u de vergoeding niet wilt ontvangen en aan de (culturele) ANBI schenkt.

Let op! Een vergoeding is alleen een vrijwilligersvergoeding als deze aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Downloads

Tax registration number (RSIN)